Czym jest system CRM?

 

Microsoft Dynamics CRM to w pełni zintegrowany system do zarządzania relacjami z Klientami (CRM). Umożliwia tworzenie i zachowanie przejrzystego obrazu relacji z Klientem na wszystkich etapach, począwszy od momentu nawiązania relacji, przez sprzedaż, aż po późniejszą opiekę posprzedażną i pomoc. W skład pakietu wchodzą narzędzia wspomagające sprzedaż, marketing i wszystkie procesy związane z obsługą Klienta. System został zintegrowany z popularnym programem Microsoft Office Outlook. Dzięki współpracy z powszechnie wykorzystywanymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, Microsoft Dynamics CRM to wyjątkowo efektywne i elastyczne rozwiązanie.

System Microsoft Dynamics CRM pomaga usprawnić i usystematyzować zarządzanie procesami biznesowymi dotyczącymi relacji z Klientami.

Marketing

Dokładne, kompleksowe i aktualne informacje o Klientach pozwalają podjąć trafne decyzje marketingowe.
Segmentacja Klientów w bazie danych pod kątem dochodowości, preferencji, potrzeb, pozwala opracować i prowadzić działania marketingowe zorientowane na precyzyjnie określonych rynkach. Dodatkowo korzystanie z dostępnych narzędzi definiowania przepływów pracy tzw. workflow pozwala na skuteczne realizowanie wypracowanych kampanii. Specjaliści zajmujący  się marketingiem mogą wykorzystywać oferowane przez Microsoft Dynamics CRM narzędzia do:

Sprzedaż

 

Więcej potencjalnych Klientów i więcej udanych transakcji
Dostęp do kompletnych informacji o Kliencie online lub offline, a także możliwość uzyskiwania przez specjalistów ds. sprzedaży dostępu w czasie rzeczywistym do zgłoszeń, identyfikowania możliwości sprzedaży wiązanej i skojarzonej przyczynia się do szybszego finalizowania większej liczby transakcji. System Microsoft Dynamics CRM oferuje następujące funkcje:

Obsługa Klienta

 

Możliwość szybszego reagowania na problemy Klientów, podejmowanie działań z wyprzedzeniem, efektywna obsługa Klienta na stałym, wysokim  poziomie, przekładająca się na dochodowość firmy w długim okresie.  System Microsoft Dynamics CRM oferuje następujące funkcje:

Dlaczego system CRM?

 

Każda organizacja potrzebuje systemu CRM, by skutecznie i świadomie zarządzać relacjami z Klientami, podnosząc efektywność swoich działań handlowych, marketingowych i usługowych. Kluczowe procesy realizowane przy pomocy systemu CRM to pozyskiwanie Klientów oraz budowanie długotrwałych relacji z nimi. To także wszelkie starania mające na celu zwiększenie zadowolenia ze współpracy z firmą, podniesienie satysfakcji płynącej z użytkowania dostarczonego produktu, a w rezultacie – wzrost dochodowości firmy.           Warto przy tym pamiętać, że zaufanie odbiorców można łatwo stracić. Nie wystarczy zatem zidentyfikować lojalnych Klientów, trzeba o nich nieustannie dbać. Osiągnięcie tego celu wymaga obszernej wiedzy, która gromadzona jest właśnie w systemach CRM. Oferują one szerokie wsparcie działań mających na celu zaspokojenie potrzeb Klientów, m.in.:

 

 

Korzystanie z systemu CRM nie jest zarezerwowane wyłącznie dla dużych organizacji. Oprogramowanie wspierające zarządzanie z Klientami usprawnia działanie organizacji każdej wielkości i z każdej branży.

Dlaczego warto wybrać system Microsoft Dynamics CRM?

 

System Microsoft Dynamics CRM jest rozwiązaniem prostym w obsłudze, wdrożeniu i utrzymaniu, które pomaga automatyzować i upraszczać procesy związane z zarządzaniem relacjami z Klientami.  Zapewnia pracownikom całej organizacji dostęp do aktualnych danych oraz pozwala im szybko reagować na zmieniające się informacje.

Dziesięć najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z systemu CRM.

 

1. Wykorzystanie programu Microsoft Office Outlook, jako centralnego miejsca zarządzania relacjami z Klientami.

Microsoft Office Outlook jest powszechnie stosowaną aplikacją do obsługi poczty elektronicznej i pracy grupowej wykorzystywaną do komunikacji z Klientami i partnerami firmy. System Microsoft Dynamics CRM rozszerza zakres stosowania programu Microsoft Outlook, dzięki czemu staje się on narzędziem do zarządzania informacjami dotyczącymi  Klientów. Informacje o potencjalnych Klientach, materiały marketingowe oraz inne dane związane ze sprzedażą, dostępne są dla pracowników działu sprzedaży i marketingu w jednej lokalizacji.

2. Bliska współpraca z programem Microsoft Office Excel umożliwia firmom podejmowanie decyzji na bieżąco.

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest uniwersalnym narzędziem pozwalającym przekształcać dane w informacje podlegające dalszej analizie i udostępniane innym. Dzięki płynnej współpracy systemu Microsoft Dynamics CRM z programem Microsoft Excel możliwe jest szybkie przekształcanie informacji o Klientach w obrazy dynamiczne lub w widoki dynamicznej Tabeli Przestawnej. Widoki te pomogą szybko zrozumieć, jakie korzyści dla firmy wynikną ze zwiększenia sprzedaży lub rozbudowy przedsiębiorstwa i które obszary działalności są najbardziej zyskowne.

3. Zwiększenie efektywności operacyjnej, dzięki standaryzacji i uproszczeniu procesów.

Mechanizm obsługi przepływu pracy (workflow) w systemie Microsoft Dynamics CRM, dostosowujący się do zmiennych warunków systemowych, umożliwia firmom automatyzowanie procesów biznesowych w ramach zadań wykonywanych przez pracowników każdego dnia. System Microsoft Dynamics CRM pomoże odciążyć personel od wykonywania monotonnych, ale niezbędnych czynności. Może on zautomatyzować powtarzające się, czasochłonne zadania, ostrzegać pracowników o niezakończonych sprawach z Klientami, a  także automatycznie wysyłać wiadomości e-mail do Klientów i partnerów. Dzięki temu prośby i zamówienia Klientów nie giną w systemie.

4. Działa tak, jak firma, pozwalając na dostosowywanie aplikacji w prosty sposób według metody „wskaż i kliknij”.

Działanie systemu Microsoft Dynamics CRM można dostosować do sposobu funkcjonowania firmy. Formularze, połączenia relacji oraz widoki Klientów w systemie Microsoft Dynamics CRM można projektować i odyfikować bez skomplikowanego programowania. Oprócz dostosowań systemowych każdy użytkownik może samodzielnie definiować swoje ulubione sposoby przeglądania danych o Klientach i przepływy pracy (workflow).

5. Oferuje właściwe informacje odpowiednim ludziom. Odpowiedni pracownicy potrzebują określonych informacji.

System Microsoft Dynamics CRM zapewnia administratorom narzędzia pozwalające na dostarczanie odpowiednich informacji odpowiednim ludziom, zarówno za pośrednictwem programu Outlook, jak i sieci Web.

6. Umożliwia przygotowanie precyzyjnych kampanii marketingowych, dzięki czemu firma może utrzymywać stałe relacje z odpowiednimi Klientami, precyzyjnie definiując kanały i sposoby komunikacji.

Informowanie właściwych Klientów o specjalnych ofertach i nowych usługach oferowanych przez firmę jest dziś dużym wyzwaniem. Zintegrowany system zarządzania relacjami z Klientami Microsoft Dynamics CRM tworzy kilka komponentów. Jednym z nich jest automatyzacja działań marketingowych upraszczająca takie czynności jak: budowanie baz  istniejących i potencjalnych Klientów, projektowanie kampanii marketingowych skierowanych do konkretnych Klientów, mierzenie wyników prowadzonych kampanii oraz projektowanie dalszych działań marketingowych.

7. Uproszczenie planowania usług serwisowych w celu utrzymania satysfakcji Klientów.

Jednym z najtrudniejszych aspektów doskonałej obsługi Klientów jest zagwarantowanie, by żadne zgłoszenie serwisowe ani umówiona wizyta nie zostały przeoczone. System Microsoft Dynamics CRM oferuje scentralizowany, całościowy widok wszystkich zgłoszeń serwisowych oraz kalendarzy serwisantów. Osoby rozdzielające zadania mogą łatwo dobierać  odpowiedni personel serwisowy do obsługi poszczególnych Klientów lub typów zgłoszeń serwisowych.

8. Integracja z istniejącymi systemami.

System Microsoft Dynamics CRM wykorzystuje uniwersalność usług sieciowych (Web Services) opartych na platformie Microsoft .NET Framework. Technologie najnowszej generacji firmy Microsoft pozwalają firmom łączyć odizolowane od siebie, historyczne systemy i aplikacje biznesowe.

9. Usprawnienie komunikacji w trybie offline tak, by każdy pracownik mógł wydajnie pracować niezależnie od miejsca, w którym przebywa.

Dzięki systemowi Microsoft Dynamics CRM pracownicy mogą efektywnie pracować zarówno w biurze, jak i w podróży nawet, jeśli w danej chwili nie mają dostępu do sieci. Możliwe jest filtrowanie informacji, tak by pracownicy otrzymywali tylko niezbędne dane, np. aktualizacje spotkań czy dane dotyczące sprzedaży.

10. Tworzenie rozbudowanych raportów biznesowych w oparciu o Usługi raportowania programu SQL Server.

Mechanizm Usług raportowania programu SQL Server jest biznesowym narzędziem analitycznym o olbrzymich możliwościach. Mechanizm raportowania wbudowany w system Microsoft Dynamics CRM płynnie integruje się z serwerem Microsoft SQL Server w celu generowania przekonujących raportów przeznaczonych dla osób podejmujących decyzje biznesowe.

Visit Us On Facebook