Microsoft Online  – Office 365Office 365

 

 

Swoboda prowadzenia biznesu w nowych czasach. Wszyscy mówią o prowadzeniu biznesu w chmurze. Ale co to tak naprawdę jest – i co dokładnie oznacza dla Twojej firmy? Rozwiązanie to nazwano kolejnym krokiem w dziedzinie rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Umożliwia ono uwolnienie firm od konieczności zarządzania infrastrukturą, co pozwala na koncentrację na zarządzaniu informacjami.

 

Microsoft Windows IntuneIntune


Usługa Windows Intune łączy możliwości infrastruktury w chmurze i infrastruktury lokalnej, aby zaspokoić potrzeby w zakresie zarządzania komputerami stacjonarnymi oraz urządzeniami mobilnymi.

 

McAfee Cloud Services

Pakiet z rodziny produktów zarządzalnych oferujący kompleksową ochronę antywirusową, antyspyware oraz firewall na stacjach roboczych i serwerach z platformą Microsoft Windows. Aktualizacja szczepionek oraz mechanizmów skanujących dokonywana jest automatycznie a dostęp do pewnych opcji konfiguracyjnych jest możliwy zdalnie przez portal: www.mcafeeasap.com

 

Amazon Cloud Services

Visit Us On Facebook